Undantagstidtabeller

Vi trafikerar endast följande turer under tiden 12.4-31.5.2020:
Kompletta tidtabeller finns här

Måndag-fredag

Till Vasa:
06.40 Oravais - Kvevlax 07.25 - Vasa 07.40

06.40 Rökiö - Vörå 06.45 - Lillkyro 07.00 - Vasa 07.40

08.10 Lillkyro - Vasa 08.45


Från Vasa:
09.00 Vasa - Kvevlax - Vörå 09.40

17.15 Vasa - Lillkyro - Vörå 18.05


Lördag

Till Vasa:
09.00 Norrvalla - Lillkyro 09.15 - Vasa 09.50

12.05 Norrvalla - Kvevlax 12.30 - Vasa 12.45


Från Vasa:
11.15 Vasa - Kvevlax 11.30 - Vörå 11.55

13.15 Vasa - Lillkyro 13.50 - Vörå 14.00


Söndag

OBS! SS-turen trafikeras ej under tiden 12.4.-31.5.Övriga linje- eller skolturer trafikeras inte. 

Anvisningar till resenärer: 

* Res inte med allmänna kommunikationsmedel om du är sjuk.
* Använd bankkort eller kort när du betalar, undvik kontanter.
* Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Om du inte har någon
 näsduk, hosta eller nys mot övre delen av tröjärmen, inte i händerna. Släng genast den använda
 näsduken i soporna.
* Använd handskar. Så undviker du att få smittobärare från ex. armstöd. Du kan minska
  smittorisken genom att inte röra ytor med bara händer.  
* Rör inte ditt ansikte, hälsa inte genom handskakning. 
* Undvik onödigt resande.
* Tvätta händerna ofta och noggrannt.