Tidtabeller

Matkakeskus

Tidtabeller (i pdf-format):


Höst/Vår 12.8.2019 - 30.5.2020

* Vasa-Lillkyro/Kvevlax-Vörå
* Vörå-Kvevlax/Lillkyro-Vasa
* Oravais-Kvevlax-Vasa och v.v.

OBS! Under jullovet 21.12.2019-6.1.2020 trafikeras inte turer märkta med "Skold".


Alla Lillkyroturer körs via "Wärtsilärondellen" i Runsor.

Skolturer till Tegengrenskolan och Vörå Samgymnasium/Idrottsgymnasium
Kimo * Österby - Vörå och v.v.
Trafikeras enligt Tegengrenskolans och Vörå Samgymnasium/Idrottsgymnasiums läsordning


Studerande!
K
om i håg vårt specialpris på engångsbiljetter på sträckan Vörå-Vasa och v.v.

Matkahuolto - landsomfattande tidtabeller

 

Kvalitetspolicy