Barnrabatter

OM barnrabatter

 

Gäller våra bussresor till Kolmården:

I sällskap med två föräldrar,

barnet i extrabädd

12-15 år

-30 %

5-11 år

-50 %

I sällskap med en förälder,

barnet i vuxenbädd

12-15 år

-10 %

5-11 år

-30 %

Barn 0-4 år förutsätts sova i föräldrars säng och erhåller 80% rabatt på vuxenpriset. Om en förälder/vuxen reser tillsammans med två barn, 5-15 år räknas ett barn i vuxenbädd och det andra barnet i extrabädd och får motsvarande rabatter.OBS! För övriga bussresor, där barnrabatten inte angetts separat så kontakta vårt kontor (tel. 06 318 4000, info@oravaistrafik.fi) eller fyll i nedanstående formulär: