Turné 2018

Vi från Oravais Trafik kommer på besök så välkommen in i OT-bussen och träffa oss, och diskutera resor!
Våra resekataloger för 2018 finns i bussen och du kan delta i ett reselotteri med fina priser. 

Vasa torg 2017

Vasa torg 2017 1

 

Fredag 16.2.2018  
Lovisa, busstation 9.00-10.00
Liljendal, Shell Express 10.30-11.00
Borgå, Stadshuset Fredsgatan 11.30-12.30
   
Lördag 17.2.2018  
Vasa, torget  11.00-14.00
   
Tisdag 20.2.2018  
Vörå, OT:s garage 9.00-10.00
Maxmo, Sale 10.30-11.00
Kvevlax, Sale 12.00-13.00
Smedsby, torget 13.30-14.15
Replot, Sale 15.00-15.30
   
Onsdag 21.2.2018  
Purmo, K-Extra Willman 9.00-9.45
Esse, Kjellman & Co 10.15-10.45
Terjärv, S-Market 11.30-12.00
Nedervetil, Sale 13.00-13.30
Karleby, busstation 14.00-14.30
Kronoby, S-Market 15.00-15.30
Larsmo, S-Market 16.00-16.45
   
Torsdag 22.3.2018  
Oravais, ABC 9.00-9.30
Jeppo, Sale 10.00-10.30
Munsala, Berras 11.00-11.30
Nykarleby, torget 12.30-13.30
Jakobstad, Prisma 14.00-15.00

 

Turnétidtabell för utskrift